Nå kan Norges Bank heve rentebanen

Flere meglerhus tror Norges Bank vil heve rentebanen denne uken.

Næringsliv

Ingen av åtte økonomer som TDN Direkt har spurt venter at Norges Bank vil røre styringsrenten på denne ukens rentemøte. Selve rentedommen slippes klokken 10:00 torsdag, samtidig med Pengepolitisk rapport 1/18.Flere av økonomene venter imidlertid at sentralbanken vil oppjustere rentebanen fra forrige pengepolitiske rapport i desember.Da hevet sentralbanken rentebanen for perioden etter 2. kvartal 2018. Den nye rentebanen medførte rundt 70 prosent sannsynlighet for en renteheving i desember 2018.Nordea Markets ser ifølge nyhetsbyrået for seg at sentralbankens rentebane vil signalisere en «full heving» i september. Meglerhuset venter også at renten faktisk blir hevet på septembermøtet. Sparebanken Vest venter også økning i september.«Vi har lenge hatt et positivt syn på den norske økonomien med videre innstramming i arbeidsmarkedet og en utflatning i boligmarkedet. Utviklingen over de siste månedene har imidlertid overrasket oss på den positive siden», skriver Nordea.Sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror Norges Bank vil heve renten i desember.-Vi tror Norges Bank vil heve renten i desember i år. Grunnen er signalene fra sentralbanken om at vi begynner å øyne en renteoppgang. Bakgrunnen for dette igjen er at vekstutsiktene er gode, og at kapasitetsutnyttelsen er på vei opp. I tillegg har rentene internasjonalt begynt å stige, sier Aamdal til TDN Direkt.Meglerhuset venter at den nye rentekurven vil signalisere en 50 prosents sannsynlighet for en renteheving i september.

norges bank
rentebane
rentemøte
nordea markets
dnb markets
Nyheter
Næringsliv
Makro