Ingen av åtte økonomer som TDN Direkt har spurt venter at Norges Bank vil røre styringsrenten på denne ukens rentemøte. Selve rentedommen slippes klokken 10:00 torsdag, samtidig med Pengepolitisk rapport 1/18.Flere av økonomene venter imidlertid at sentralbanken vil oppjustere rentebanen fra forrige pengepolitiske rapport i desember.Da hevet sentralbanken rentebanen for perioden etter 2. kvartal 2018. Den nye rentebanen medførte rundt 70 prosent sannsynlighet for en renteheving i desember 2018.Nordea Markets ser ifølge nyhetsbyrået for seg at sentralbankens rentebane vil signalisere en «full heving» i september. Meglerhuset venter også at renten faktisk blir hevet på septembermøtet. Sparebanken Vest venter også økning i september.«Vi har lenge hatt et positivt syn på den norske økonomien med videre innstramming i arbeidsmarkedet og en utflatning i boligmarkedet. Utviklingen over de siste månedene har imidlertid overrasket oss på den positive siden», skriver Nordea.Sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror Norges Bank vil heve renten i desember.-Vi tror Norges Bank vil heve renten i desember i år. Grunnen er signalene fra sentralbanken om at vi begynner å øyne en renteoppgang. Bakgrunnen for dette igjen er at vekstutsiktene er gode, og at kapasitetsutnyttelsen er på vei opp. I tillegg har rentene internasjonalt begynt å stige, sier Aamdal til TDN Direkt.Meglerhuset venter at den nye rentekurven vil signalisere en 50 prosents sannsynlighet for en renteheving i september.