Nå kan renteøkningen komme lenge før jul

Ekspertene er samstemte.

Regionalt nettverk er en sentral innsatsfaktor i Norges Banks pengepolitiske vurderinger, og rapporten sluppet i dag viste sterkere vekst enn ventet.Må heve rentebanen?Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror rapporten vil bidra til at Norges Bank løfter vekstanslagene i neste rapport.- Nettverket indikerer en annualisert vekstrate på rundt 2,8 prosent de neste seks månedene, mens Norges Banks vekstanslag for 2018 er 2,3 prosent. Som ventet er det spesielt oljeleverandørene som nå melder om bedring, mens bygg- og anleggssektoren venter avtakende vekst, skriver hun i en oppdatering.- Regionalt nettverk indikerer, sammen med økte renter ute, videre fall i ledigheten og boligpriser som er i ferd med å flate ut, et løft i rentebanen som legges frem 15. mars. Vi venter at Norges Bank hever renten i desember, men ser en risiko for at rentehevingen kan komme tidligere, fortsetter Strøm Fjære.Norges Banks to siste rentebeslutninger i 2018 blir offentliggjort 25. oktober og 13. desember (sammen med pengepolitisk rapport).Samstemte eksperterSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets deler synet om at dagens rapport - isolert sett - taler for en oppjustering av rentebanen.- Utsiktene er betydelig sterkere enn ventet av Norges Bank, og de reviderte vekstutsiktene vil løfte sentralbankens vurdering av produksjonsgapet, skriver han i en oppdatering.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er også på linje.- Rapporten peker mot noe sterkere produksjonsvekst enn ventet av Norges Bank, men betydelig sterkere vekst i sysselsettingen. Sammen med lavere ledighet enn ventet, argumenterer dette for en høyere rentebane på sentralbankens mars-møte. Men husk at fredagens inflasjonstall kan endre på dette, skriver han i en oppsummering.Hva er produksjonsgap?Produksjonsgapet gir uttrykk for Norges Banks vurdering av den samlede kapasitetsutnyttelsen i økonomien i forhold til et normalnivå.Perioder med et positivt produksjonsgap omtales normalt som høykonjunktur, mens perioder med negativt produksjonsgap indikerer lavkonjunktur.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også