Vestlandsindeksen viser den største fremtidstroen på nesten fem år blant lokale bredriftsledere, skriver Bergens Tidende.– Bedriftene forventer bedring både i investeringer, sysselsetting, etterspørsel og lønnsomhet fremover, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest. Banken står bak indeksen, som utarbeides hvert kvartal på bakgrunn av spørsmål til 700 bedriftsledere på Vestlandet.StemningsskifteOptimismen drives i stor grad av at stemningen i oljenæringen har snudd etter at oljeprisen og forventningene til fremtidige investeringer har økt. Oppturen har likevel en viss bismak for banksjefen.– Det er selvfølgelig positivt at offshorebedriftene opplever økt aktivitet og optimisme. Samtidig vet vi at næringen ikke skal tilbake til 2014-nivå. Jeg skulle derfor gjerne sett en beredere oppgang for vekstbedrifter i andre bransjer, sier Fresvik.Fisk er fremtidenBedriftslederen har også blitt spurt hvilke tre næringer de tror vil være viktigst for Vestlandet om 30 år, skriver Stavanger Aftenblad. 46 prosent tror olje og gass fortsatt vil være blant de viktigste næringene i fremtiden. Hele 65 prosent svarte havbruk og fiske, en næring som bare 45 prosent satte på topp tre i 2013.Sjømatnæringen sto for 1,8 prosent av den landbaserte verdiskapningen i 2016, mens petroleumsnæringen sto for 14,2 prosent.Fresvik har ingen tro på at en eller to bransjer kan bli den samme motoren i økonomien som oljenæringen har vært. Hun mener imidlertid at ingeniør- og teknologikompetanse for petroleumsnæringen kan videreutvikles. Sparebankdirektøren viser blant annet til vindkraft og til norske verft som bygger batteriferger og hybridbåter.(©NTB)