Etter reglene stanses utbetalingen av barnetrygd når barn har oppholdt seg i utlandet over tre måneder. Ifølge Aftenposten skjedde dette med barnetrygden til 17.000 barn i fjor. Dette inkluderer både dem som melder fra og dem som ikke melder fra til Nav om opphold i utlandet.Nav har ingen oversikt over reisemål, statsborgerskap eller landbakgrunn for dem som får stanset trygden, og foreløpig er det heller ingen planer om å innføre et register for dette.– Innføring av en slik systemendring vil være kostbar og er per i dag ikke planlagt, uttaler kontorsjef Anne-Louise Nore i Nav.Oslo kommune mener Nav sitter på informasjon som kan bidra til å spore barn og avdekke lovbrudd, og har søkt om dispensasjon fra taushetsplikten i Nav-loven. Søknaden blir behandlet i løpet av april.(©NTB)