KPIKonsumprisindeksen i Storbritannia var opp 0,4 prosent på månedsbasis i februar, og opp 2,7 prosent på årsbasis.Det var ventet at prisene skulle være opp 0,5 prosent på månedsbasis og stige 2,8 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.Kjerneinflasjonen steg 2,4 prosent på årsbasis i perioden, mot ventet 2,5 prosent.PPIProdusentprisene i Storbritannia var uendret på månedsbasis i februar, og opp 2,6 prosent på årsbasis.Det var ventet at produsentprisene skulle stige 0,1 prosent på månedsbasis og 2,7 på årsbasis, ifølge Direkt Makro.