Nøkkeltall svakere enn ventet

Detaljomsetningen falt i januar i eurosonen.

Næringsliv

Siste tall fra Eurostat viser at detaljomsetningen i eurosonen falt 0,1 prosent i januar på månedsbasis.Ifølge Direkt Makro var det derimot ventet en oppgang på 0,3 prosent.På årsbasis var detaljomsetningen opp 2,3 prosent, mot ventet oppgang på 2,1 prosent på årsbasis.

detaljomsetning