Norges handelsoverskudd øker

Vi fikk 477 kroner per fat olje.

Næringsliv

I februar beløp fastlandseksporten seg til 35,2 milliarder kroner, 10,6 prosent mer enn i samme måned i fjor, viser tall fra SSB.Utførselen av naturgass steg hele 10,4 prosent til 18,8 milliarder kroner.Men til tross for økning i både utførselen av fastlandsvarer og naturgass steg eksporten som helhet kun 4,4 prosent, og endte på 72,4 milliarder kroner.SSB forklarer dette i stor grad med at det så langt ikke er registrert noe eksport av skip og oljeplattformer på årets februar.Fikk 477 kroner fatetRåolje for 17,6 milliarder kroner ble eksportert i februar, tilsvarende en verdinedgang på 1,2 prosent. Årsaken er lavere volum. 36,8 millioner fat råolje ble utført, 11 prosent mindre enn i fjor. Gjennomsnittsprisen endte på 477 kroner fatet i februar i år.Aluminium til en verdi av fem milliarder kroner ble eksportert i løpet av årets to første måneder, hvorav mindre enn én promille hadde USA som bestemmelsesland.Slik sett er den norske aluminiumsproduksjonen tilsynelatende skjermet mot det amerikanske forslaget om toll på aluminium.Skreifisket er i full gang, og ifølge SSB ble mer enn 1.800 tonn fersk skrei eksportert for 68 millioner kroner i løpet av årets andre måned.Importerte mer stålImporten steg 4,4 prosent til 51,0 milliarder kroner.Importen av jern og stål økte steg med 63 prosent og endte på 1,6 milliarder kroner i februar.Økningen var størst innenfor undergruppen rør og hule profiler av jern og stål, som steg nesten 104 prosent til over én milliard kroner.Handelsoverskuddet på 21,3 milliarder kroner betyr en oppgang på 4,1 prosent fra februar 2017.Les mer her.

Nyheter
Næringsliv