OECD jekker USA kraftig opp

Verdensøkonomien ser bedre ut, men helt skyfritt er det ikke.

Næringsliv

OECD er ute med nye prognoser i sin «World Economic Outlook».Prognosen er nå at verdensøkonomien skal vokse 3,9 prosent i 2018, og nye 3,9 prosent i 2019.Dette er en oppjustering med 0,2 og 0,3 prosentpoeng fra forrige oppdatering (i november).OECDs forklaring er at sterk tillit hos både husholdninger og bedrifter løfter private investeringer og handel.Inflasjonen estimeres å stige sakte.Jekker USA kraftig oppRapporten trekker også frem vekst på kort sikt fra skattekutt og økte investeringer i USA, så vel som forventede finanspolitiske stimulanser i Tyskland.Samtidig peker organisasjonen på flere risikofaktorer i finanssektoren, i tillegg til hva økt proteksjonisme kan føre til.I USA venter OECD nå en BNP-vekst på 2,9 prosent i 2018 og 2,8 prosent i 2019.Dette tilsvarer en oppjustering på hhv. 0,4 og (hele) 0,7 prosentpoeng.- Handel er nøkkelen- Veksten er stødig eller i bedring i de fleste G20-land, og ekspansjonen fortsetter, sier fungerende sjeføkonom i OECD, Alvaro Pereira, i en kommentar.- I et slikt klima vil en eskalering av spenningen i handel være skadelig for vekst og jobber. Land bør stole på kollektive løsninger som «Global Forum on Steel Excess Capacity» for å ta opp spesifikke problemer. Å ivareta det regelbaserte, internasjonale handelssystemet er nøkkelen, legger han til.Hele rapporten her.

oecd
verdensøkonomien
bnp-vekst
usa
proteksjonisme
Nyheter
Næringsliv