Petter Stordalen saksøkt for 70 millioner kroner

Hotellkongen rister på hodet, og varsler motkrav.

Næringsliv

(Finansavisen): En tidligere hotelleier anklager Petter Stordalen for å ha lurt ham og kuppet et hotell for en langt lavere pris enn den reelle verdien, skriver Finansavisen.Den tidligere hotelleieren er Zulfiqar Hussein, og hotelleiendommen han mener seg fralurt er Stortingsgaten 14-16 i Oslo sentrum, som et av Petter Stordalens selskaper betalte 230 millioner kroner for våren 2013.Krever minst 70 mill.Denne uken møtes partene i Oslo tingrett.Husseins advokat mener ifølge avisen at Stordalen ikke har opptrådt redelig, og i strid med en lojalitetsplikt i et kontraktsforhold. Misligholdet skal ha påført Hussein et økonomisk tap på minst 70 millioner kroner.Interessentene da Hussein måtte selge var flere, og kravet på minst 70 millioner henger sammen med at Olav Thon ifølge Hussein var villig til å betale 300 millioner kroner for eiendommen. I tillegg priset takster fra 2012 bygningene til 338-361 millioner kroner.17. april 2013 skal Stordalens advokat ha antydet en prislapp på rundt 260 millioner kroner.Foretrakk StordalenSelv om Thon bød høyest, ville Hussein helst ha en avtale med Stordalen. Håpet var at han da kunne få beholde 50 prosent eierskap, noe Stordalen ikke innfridde, skriver Finansavisen.25. april endret Stordalen-systemet sitt bud til 230 millioner kroner, pluss en omsetningsbasert tilleggspris på 30 millioner kroner.I likhet med Thons tilbud ble også dette avslått.Da Hussein ikke hadde funnet en kjøper innen fristen 15. mai 2013, overtok banken styringen og solgte etterhvert til Stordalen.Ifølge avisen krever Hussein, i tillegg til de 70 millionene, også fem millioner kroner for inventaret i hotellet han eide. Oppå dette vil han ha 1,9 millioner kroner for leie av inventaret frem til Stordalen fjernet det og erstattet det med sitt eget.Varsler motkravPetter Stordalens advokater mener søksmålet er grunnløst, og hevder eiendommen ble kjøpt på såkalt frivillig tvangssalg til det som da var markedspris.De påpeker ifølge Finansavisen også at ingen andre bød på eiendommen.Finnes Stordalen erstatningsansvarlig, vil han presentere et motkrav for rehabilitering av fasaden på hotellbygget, samt påløpte kostnader for oppbevaring og kasting av inventaret Hussein eide, men ikke hentet, skriver avisen.Stordalen driver i dag hotell i bygningen, som tidligere huset Filmteateret og Oslo kinematografers hovedkontor.

petter stordalen
hotell
søksmål
oslo tingrett
Nyheter
Næringsliv