Rapport viser sterkere vekst i norsk økonomi

Ivan Kverme

Disse tallene vil Norges Bank like (utvidet).

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.Veksten er litt sterkere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil øke noe det neste halve året.- Kontaktene melder samlet sett om litt sterkere produksjonsvekst enn i november. Veksten har vært noe høyere enn bedriftene ventet i forrige runde. Bedriftene rapporterer om god vekst i offentlig etterspørsel og bedrede eksportmarkeder. Flere bedrifter peker også på økt etterspørsel fra oljesektoren. Samlet venter kontaktene noe sterkere produksjonsvekst de neste seks månedene, heter det.Det er særlig industribedriftene, oljeleverandørene og de husholdningsrettede tjenesteyterne som venter tiltakende vekst fremover, mens kontaktene i bygg og anlegg venter avtakende vekst.Forventningene stigerDen regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,42, opp fra 1,19 i forrige rapport (i november).DNB Markets hadde ventet seg en liten oppgang til 1,25.Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall, mens +5 indikerer kraftig vekst.Produksjonsvekst i olje ogsåDette er for øvrig første gang oljeleverandørene melder om produksjonsvekst etter oljeprisfallet for vel tre år siden.Veksten er ifølge rapporten høyere på hjemmemarkedet enn på eksportmarkedet. Flere bedrifter peker på god vekst i ordreinngangen, og samlet venter oljeleverandørene tiltakende vekst fremover.Samlet planlegger kontaktene en markert vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene.- Alle næringene venter høyere investeringsnivå. Bedriftene peker særlig på økte investeringer i digitale løsninger og automatiseringer. Det er kommune- og sykehussektoren, samt tjenesteyterne som planlegger den høyeste veksten i investeringene i denne runden, heter det.Sysselsetter flere overaltSamtlige næringer melder om økt sysselsettingsnivå. Veksten er sterkest i tjenesteyting og industri og svakest i oljeleverandørnæringen, varehandel og bygg og anlegg. Samlet venter kontaktene moderat vekst i sysselsettingen også de neste tre månedene.Kontaktene anslår nå en årslønnsvekst på 2,7 prosent i 2018, mot 2,6 prosent i forrige runde.Oljeleverandørene har det laveste anslaget på 2,1 prosent, mens kommune- og sykehussektoren har det høyeste anslaget på 2,9 prosent.Les mer her.