Begge landene har innført sanksjoner mot hverandre etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Siden den gang har norsk eksport til Russland falt fra 8,5 milliarder i 2014 til 2,1 milliarder kroner i fjor, skriver .Samtidig økte Russlands eksport til 12,6 milliarder kroner i fjor, mens den lå på rundt 10 milliarder kroner i 2014.Mange norske eksportbedrifter melder om vanskelige forhold i Russland.– For norsk side er skadevirkningene av sanksjonene større enn fordelene. Om man ser at sanksjonene bare skader norske bedrifter, bør man ta sanksjonene opp til ny vurdering, sier direktør Salve Dahle i konsulentfirmaet Akvaplan-niva i Tromsø, som har drevet forretninger i Russland siden 1990.I fjor var handelsbalansen med Russland på minus 10,5 milliarder kroner, den dårligste handelsbalansen som hittil er registrert av SSB.(©NTB)