Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018, mens kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var på 1,4 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2018 gikk KPI opp 0,9 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,8 prosent, melder SSB.Ifølge Reuters var det ventet en økning i KPI på 1,8 prosent. Kjerneinflasjonen var ventet å være 1,3 prosentØkte priser på mat, elektrisitet og transporttjenester bidro mest til månedsveksten i KPI. Matvareprisene steg 1,8 prosent og det var særlig gruppen melk, ost og egg- samt kjøttvarer som bidro til oppgangen. En årsak bak prisoppgangen er leverandørenes halvårlige prisjustering per 1. februar.Prisnedgang på bøker og klær bidro til å dempe oppgangen i KPI.