REVETAL, VESTFOLD: – Man skulle egentlig tro at Norge ledet an i miljøriktig lovgivning til sjøs, men slik er det altså ikke, sier Henrik Badin, adm. direktør i Scanship.Det norske miljøteknologiselskapet har spesialisert seg på utvikling av avfall- og avløpsvannsystemer for skipsfarten. Det Tønsberg-baserte selskapet har levert utstyr til hvert tredje cruiseskip i verden, og har vokst kraftig de seneste årene.Økt oppmerksomhet tilknyttet forurensede hav tilsier at veksten fortsetter, mener Scanship-sjefen.Klima- og miljødepartementet ba i desember i fjor Sjøfartsdirektoratet om å endre det norske regelverket for avfallshåndtering til havs, slik at det samsvarer med internasjonale regler for utslipp av kloakk fra skip.Mens større skip i internasjonal skipsfart som ikke har renseanlegg om bord må 12 nautiske mil for å slippe ut kloakk i store deler av verden, er kravet kun 300 meter fra land nord for Lindesnes.Sjøfartsdirektoratet skal etter planen få på plass nye regler i løpet av året. Badin forventer at det nye regelverket blir minst like strengt som internasjonal standard.– Grønn og igjengrodd– Østersjøen er et eksempel på et havområde med problemer. Det er tatt grep, men fremdeles er det slik at sjøen er grønn og igjengrodd om sommeren. Cruisebåter og skipstrafikk bidrar til forurensing fordi det slippes ut organiske stoffer og næringsstoffer som fosfor og nitrogen, sier Badin.I et bortgjemt industrilokale på en jordbrukseiendom i Revetal i Vestfold er selskapet godt i gang med å utvikle sitt neste produkt i kampen mot urene hav.Anleggene Scanship har levert innen avfallshåndtering frem til i dag omdanner kort fortalt avfall til tørkede pellets. Testanlegget i lokalet i Revetal videreprosesserer avfallspelletsen til olje, syngas og kull.På cruiseskip kan syngas blant annet brukes til å erstatte fossilt brennstoff for oppvarming og energi. Kullet kan på sin side brukes som jordbedringsstoff, samtidig som kullet holder fast på CO2-en, slik at teknologien fanger karbon.– Sintef var her på besøk tidligere i år, og de mente vi var kommet langt i prosessen, sier utviklingssjef Asgeir Wien.Testanlegget går over to dekk og har en kapasitet på å behandle avfall tilsvarende et skip med 1.000 passasjerer. Teknologien skal etter planen ut i markedet neste år, og er først og fremst tiltenkt skipsfarten, men blir ifølge Wien stadig mer interessant for landbasert avfallshåndtering og oppdrettsselskaper.Vekstløft på miljølovNorwegian Cruise Line er i dag Scanships største kunde, men Royal Caribbean Cruise Line, Royal Caribbean International, TUI, Viking Ocean Cruises, Carnival Cruise Line, Virgin Voyages står også på kundelisten.– Cruiseindustrien har vokst målt i antall passasjerer hvert eneste år siden tidlig på 90-tallet, og i et slikt marked vokser alle trær, sier Badin.Interessen for miljøløsninger om bord på skip fikk et løft på starten av 2000-tallet i forbindelse med at det ble innført strengere miljøkrav for skipsfart i Alaska, ifølge Badin.– Dette var en sterk driver for Scanship den gang. Vi så mye av den samme bølgen i 2010, da det først ble varslet at det ville komme strengere krav i Østersjøen. Den gang fikk vi flere bestillinger på produkter som tilfredsstilte krav som ikke ennå var innført. Dette er hovedårsaken til at vi nå har fått såpass stor markedsandel innen vannrensing. På alle skip som er levert etter 2014, står vi bak vannrensesystemer på halvparten.Han forklarer at så godt som alt av produksjon går til eksport, men at stadig flere av produktene kommer tilbake til Norge i forbindelse med montering.– I takt med at cruiseindustrien har vokst, så er det blitt mer bygging i Norge. Nå leverer vi blant annet til Hapag Lloyd på Vard og Hurtigruten på Kleven. Vi venter en del mer omsetning i Norge i årene som kommer, blant annet fra akvakultur, sier han.Vil havsøppel til livsForurensede hav har fått mye plass i nyhetsbildet de seneste årene, blant annet takket være en rapport fra World Economic Forum fra 2016. Ifølge rapporten vil det være mer plast enn fisk i verdenshavene i 2050 om ikke noe gjøres med havutslipp og forurensing.– Det er mye oppmerksomhet på plast, men et like stort problem er forsuring av havene på grunn av økte C02-utslipp og dumping av kloakk. Et døende hav er et stort problem, sier han.Store deler av utslippene kommer imidlertid fra land, og den svenske avisen Expressen omtalte i januar forurensing fra blant andre industribedriften Stora Enso.– Mye skyldes landbasert aktivitet, men vi er avhengig av å finne løsninger på flere fronter slik at vi reduserer begrensingen, sier Badin.Østersjøen ble i 2008 utropt til verdens sykeste hav av Verdens Naturfond, WWF, og Badin mener at mye kan gjøres på hjemmebane.– Vi har et ekstremt dårlig regelverk for utslipp til havs i Norge. Vi mener for eksempel at det ikke bør være lov å dumpe avfall så nært kysten som dagens lovgivning tillater. Teknologien til forbedringene eksisterer, men så lenge det er lov å forurense, vil alltid noen fortsette med å gjøre det, sier han.Fire raske spørsmål:1. Hva er den viktigste årsaken til deres­ eksportsuksess?De siste årene har det vært økende fokus på miljøvern internasjonalt, og man opplever at mange aktører innen industrien tar ansvar. Det har ført til god etterspørsel for våre tjenester.2. Hva er de største ut­fordringene?Det er fortsatt for fristende for mange å bidra til å forurense havet. Det må vi slutte å akseptere, og samtidig må vi som har teknologien og løsningene som skal til klare å gjøre dem lett tilgjengelige.3. Hva er de viktigste markedene, og hvor venter dere sterkest vest de neste årene?Cruise er et veldig viktig marked for oss og vil forbli det, men si ser at etterspørselen etter tjenester innen akvakultur øker.4. Hva er de viktigste politiske grepene som kan tas for å styrke eksport­næringen?Stabile, gode rammevilkår som legger til rette for innovasjon og utvikling av ny teknologi i et bredt spekter og en økonomisk politikk som sikrer vår hjemlige konkurranseevne.Fakta om ScanshipEtablert: 1993.Eksportandel: 95 prosent.Hovedvirksomhet: Utvikler teknologi for avfallshåndtering og rensing og avløpsvann.Adm. direktør: Henrik Badin.Eiere: Reiten & Co (33 prosent), Henrik Badin (11 prosent), Asgeir Wien (11 prosent), Jonny Hansen (11 prosent) og Eigel Ingvar Thom (4,3 prosent).ger lønnsomhet, hvor stor andel av bedriftens omsetning som utgjøres av eksport og hvor nyskapende produktet eller markedet er. Eksportprisen
  • Bak prisen står Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge. Prisen deles ut på Eksportkonferansen 18. april.
  • Juryen består av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Henrik Müller Hansen.
  • Juryen vektlegger lønnsomhet, hvor stor andel av bedriftens omsetning som utgjøres av eksport og hvor nyskapende produktet eller markedet er.