Skal bikke 100 millioner i år

TEKNOLOGI: Teknologiselskapet Airthings har hatt som ambisjon å doble omsetningen hvert år siden oppstart. I år rundes trolig den mangeårige mål­settingen om 100 millioner kroner i salg.

(Finansavisen): – Vi hadde et mål om å lage en digital radonmåler på batteri til en pris som retter seg inn mot forbrukermarkedet. Så langt har det gått bra, sier Erlend Bolle, teknologidirektør og gründer i Airthings.Trønderen og resten av Airthings har nylig flyttet inn i nye lokaler i Wergelandsveien i Oslo sentrum. Adm. direktør Øyvind Birkenes er på jobbreise i USA, og ber Finansavisens utsendte følge med på TV-kanalen Fox News’ kveldssending fra Chicago samme dag.– Det er veldig mye spennende som skjer i Airthings for tiden, så det passer bra med et intervju, sier han på telefon fra den andre siden av atlanteren.For Airthings har alt annet en dobling av driftsinntektene vært en skuffelse de seneste årene. Målsettingen har stått fast siden 2012. I selskapets første driftsår, omsatte gründerbedriften for nær 4 millioner kroner.Seks år senere passeres etter alt å dømme den mangeårige drømmen om salg for mer enn 100 millioner.CERN spinn-offGrunnleggerne av selskapet besto av en blanding av ingeniører og forretningsfolk. Flere av fysikerne jobbet et par år hos den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, CERN, i Sveits. Airthings radonmåler er dermed en spinn-off fra partikkelakseleratoren i Genéve.– Bakgrunnen vår var egentlig å måle stråling og strålingdeteksjon. Radon er en av flere radioaktive gasser som sender ut stråling, sier CERN-alumni Bolle, og fortsetter:– Vi var relativt sikre på at måling av radon var noe vi var i stand til å gjøre, men vi har jo naturligvis støtt på en del utfordringer underveis.Den tradisjonelle måten å måle radon på er at man bruker sporfilm som deretter sendes inn til et laboratorium, hvor resultatene blir fremkalt.– «Gamlemåten» har vært brukt i 30-40 år, og minner mest om fremkalling av gamle filmruller. Dette er en veldig knotete prosess som tar svært lang tid, sier han.Airthings teknologi lar brukeren få svaret på radonstrålingen innen én time.– Patentet vårt ligger i selve radonmåleren, samt teknologien og algoritmene knyttet til å tolke signalene riktig. Samtidig er dette tross alt et forbrukerprodukt, så teknologien må tåle å bli håndtert av alle, ikke bare proffer som har trening i bruk av avansert utstyr. Dette skal være enkelt, sier Bolle.Kan forhindre lungekreftIfølge Kreftforeningen er radon medvirkende til at rundt 370 nordmenn får lungekreft hvert år.– I USA anslås det at rundt 21.000 dør som følge av radoneksponering hvert år, sier teknologidirektøren.EU har pålagt alle medlemsland å implementere en nasjonal radonstrategi som skal være på plass innen februar 2018. Dette for å øke bevisstheten rundt radonproblemet og som et ledd i arbeidet med å bekjempe lungekreft.Også her til lands er regjeringen i gang med å utarbeide en nasjonal radonstrategi.Mesteparten av Airthings marked er utenfor Norge.– Vi selger produktene til mer enn 50 land, sier Bolle.Eksportandelen til selskapet har vært gradvis økende de seneste årene, og i fjor kom 91 prosent av salget fra utlandet. Selskapet har allerede egne ansatte ved to kontorer i henholdsvis USA og Canada. I tillegg kommer det trolig et nytt kontor i Tyskland i løpet av året.USA er blitt selskapets viktigste marked, etter at de norske gründerne har lykkes med å få på plass avtaler med amerikanske giganter som Amazon, Best Buy og Home Depot.– Store deler av salget så langt har vært fra nett, men vi ønsker i større grad å komme inn i fysiske butikker. De fleste har ikke hørt om Airthings, så vi må bygge en merkevare, sier Birkenes, og legger til:– Med tilstedeværelse og plakater i fysiske butikker, når man et langt bredere publikum.Har solgt 150.000 enheterSå langt har selskapet solgt 150.000 enheter, hvor mesteparten er av den første utgaven av produktet. I fjor lanserte de imidlertid en ny versjon, Airthings Wave, som er utviklet av Airthings i Oslo ved hjelp av produktdesign fra Eggs Design, og minner mest om en røykvarsler.Produksjonen foregår hos Norautron i Horten og hos en produsent i Tunisia.– Wave er laget for å kunne leve i årevis uten at folk blir irritert av utseende, sier Bolle.Måleren lyser grønt, gult eller rødt avhengig av radonnivået, og kan dessuten kobles til smarttelefoner. Produktet markerer det første steget inn i tingenes internett.– Vi lager alt fra fysiske produkter til programvare, og kan på den måten få direkte tilbakemeldinger fra kundene. Fremover vil vi nok også bruke en del tid på å utvikle systemet rundt produktet, med apper og tilkoplingsmuligheter. Tanken er at systemet rundt skal bli like viktig som produktet på sikt, sier Bolle.Fire raske spørsmål til Erlend Bolle, Airthings1. Hva er den viktigste årsaken til deres eksportsuksess?Vi har differensierte produkter som løser reelle problemer for folk flest. 2. Hva er de største utfordringene?Vår største utfordring er å vokse i takt med etterspørselen og mulighetene vi har som selskap. Det er en stor utfordring å nå den største delen av markedet. Vi må bygge merkevaren samtidig som vi må lære markedet om utfordringene med dårlig luftkvalitet og radon.3. Hva er de viktigste markedene, og hvor venter dere sterkest vest de neste årene?USA, Canada, Skandinavia, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, og deretter resten av Europa og verden.4. Hva er de viktigste politiske grepene som kan tas for å styrke eksportnæringen?Prioritere politiske beslutninger og støtteordninger utenom oljeindustrien. Videreføre og øke støtteordningene til forskning og utvikling for små og mellomstore bedrifter.AIRTHINGS Etablert: 2008Eksportandel: 91 prosentHovedvirksomhet: Utvikler og lager radonmålere for forbruker- og proffmarkedet. Adm. direktør: Øyvind BirkenesEiere: Geir Førre (25,4 prosent), John Helge og Lene Fjellheim (8,6 prosent), Alf Egil Bogen (8,3 prosent), Skilling Systemer (6,9 prosent) og Halvor Wøien (6,4 prosent).EKSPORTPRISENBak prisen står Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge. Utdelingen er 18. april.Juryen består av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Henrik Müller Hansen.Juryen vektlegger lønnsomhet, hvor stor andel av bedriftens omsetning som er eksport og hvor nyskapende produktet eller markedet er.