Søreide krever likebehandling av Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener USAs nye toll virker proteksjonistisk motivert. Hun krever at Norge behandles likt med andre allierte.

Næringsliv

– Det er svært uheldig at USA nå formelt har besluttet å innføre handelshindre for aluminium og stål, en beslutning som ser ut til å være proteksjonistisk motivert, selv om den begrunnes med nasjonal sikkerhet, sier Søreide.Hun mener den nye importtollen øker risikoen for at også andre land stenger grensene.– Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss godt i over 70 år, sier Søreide.- Svært uheldigUSAs president Donald Trump har allerede unntatt Canada og Mexico fra tollen. Han har også åpnet for å unnta andre allierte.Søreide mener på sin side at det er uklart hva dette betyr.– Utgangspunktet i WTO er at det er meget begrenset adgang til å forskjellsbehandle mellom land. Det er derfor svært uheldig at USA legger opp til en prosess der noen kan forhandle seg fritak fra en generell bestemmelse, sier utenriksministeren.– Vi vil søke klarhet i hva slags prosess USA nå tenker seg, men jeg forutsetter at Norge behandles på samme måte som andre allierte, sier hun.Kun 0,2 prosentEksporten til USA utgjør bare 0,2 prosent av Norges samlede eksport av aluminium, viser handelstall fra Statistisk sentralbyrå.Norge eksporterte aluminium for 33 milliarder kroner i 2017, men USAs andel utgjorde bare 79 millioner kroner av dette.Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er mer bekymret for de indirekte effektene av den nye importtollen som USAs president Donald Trump har vedtatt.– Selv om det ser ut til at lite av norsk eksport vil bli direkte berørt i første omgang, berøres norsk næringsliv indirekte gjennom forverring av en allerede krevende situasjon på de globale markedene, ikke minst i Europa, sier hun.(©NTB)

donald trump
toll
handelskrig
ine marie eriksen søreide
aluminium
Nyheter
Næringsliv