Analytikerne tror ikke Norges Bank vil røre den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent nå, men flere økonomer mener regjeringens nye inflasjonsmål kan åpne for at det kommer en renteheving tidligere enn antatt.Ekspertene vil derfor lete med lys og lykte etter signaler om dette i sentralbankens pengepolitiske rapport torsdag.– Endringen av forskriften er egentlig primært en realitetsorientering. Men det er klart at et lavere inflasjonsmål, fra 2,5 til 2 prosent, kan bety noe høyere rente på sikt for å holde inflasjonen nede, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole til NTB.«Ikke vesentlig endring»Inflasjonen har variert rundt 2 prosent siden det nå utfasede inflasjonsmålet ble innført i 2001.Det er lite som tyder på at inflasjonen i Norge skal over inflasjonsmålet med det første. Ledigheten er fortsatt betydelig, og i sum blir derfor konsekvensene av det lavere målet små, oppsummerer sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk analyse.– Men det er lett å tenke seg en situasjon med høy aktivitet og tiltakende inflasjon. Da vil renten nødvendigvis øke tidligere og mer med den nye forskriften, konstaterer han overfor NTB.Norges Bank har tidligere signalisert en mulig renteheving mot utgangen av året.– Jeg tror ikke endringen i forskriften vil ha noen betydning nå på kort sikt. Norges Bank har sagt at endringen ikke vil få vesentlig virkning på utførelsen av pengepolitikken, og da kan de ikke gjøre noen betydelige endringer nå, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.Røres ikke nåI det store bildet går trolig perioden med historisk lave renter mot slutten, og i USA heves nå renten.Også i Norge peker pilene oppover, men analytikerne er likevel enige om at Norges Bank foreløpig ikke rører styringsrenten. Benedictow peker på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi, men at prisveksten fortsatt er lav og godt under Norges Banks nye inflasjonsmål.– Det er tegn til at boligprisnedgangen nærmer seg slutten, og med det forsvinner et viktig argument mot å sette opp renten. Ledigheten er imidlertid fortsatt relativt høy og usikkerheten i boligmarkedet stor, konstaterer han.– Samlet sett er det dermed gode grunner til at Norges Bank vil se an utviklingen enda en stund før den begynner å sette opp renten. Det er lite trolig at det kommer noen renteoppgang før til høsten, i tråd med hva banken tidligere har antydet.Ser økt rente kommeGrytten mener også andre faktorer enn den nye forskriften peker mot at renten snart kan være på vei oppover:– Man vil muligens få signaler om at sannsynligheten for en renteheving i løpet av året er ytterligere forsterket, og kanskje litt nærmere enn man før har antatt, på grunn av bedrede vekstutsikter i norsk og internasjonal økonomi, samt mulighet for noe høyere inflasjon.Holden peker på at konjunkturoppgangen fortsetter, og at Norges Banks regionale nettverk rapporterer om litt sterkere vekst enn det gjorde i november.– Global vekst er også noe sterkere, og renteforventningene ute har blitt noe høyere. Alt dette taler for at renten økes noe tidligere og mer enn tidligere anslått, sier han.I løpet av de neste fire årene ventes rentene å stige med rundt 1,25 prosentpoeng, ifølge SSB.(©NTB)