To lettere skadd i kraftig brann i gjenvinningsanlegg i Oslo

To personer ble lettere skadd i en brann i avfallsanlegget til Norsk Gjenvinning i Haraldrudveien i Oslo torsdag. Flere bygninger i nærområdet ble evakuert.

De to skadde personene ble kjørt til legevakten med lettere røykskader. Ingen personer ble meldt savnet.– Ingen er meldt savnet, og beskjeden er at dette har gått bra, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til NTB.Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen klokken 9.38 torsdag. Først langt utpå ettermiddagen begynte brannvesenet å få kontroll, og de store flammene var slått ned.– Vi ser at vi hele tiden klarer å dempe varmen, og at røykutviklingen avtar. Men det er veldig store mengder avfall her, så slukkearbeidet vil ta tid, sier Dalen.GravemaskinerEn viktig årsak til at brannen ble så kraftig, var at den oppsto i sammenpresset papir. Brannvesenet benyttet gravemaskiner for å få tilgang til det brennbare materialet.– Avfallet må dras ut så vi kommer til med slukkevann. Norsk Gjenvinning skal ha ros for at de har bidratt til dette med i alt fire gravemaskiner, sier Dalen.Deler av bygningen som brant, kollapset etter noen timer. Politiet oppfordret beboerne i området til å lukke vinduer og dører. Det var imidlertid aldri fare for spredning til området rundt.– Føler du ubehag med røyk i området, er rådet fortsatt å holde seg innendørs eller forlate området, opplyste politiet torsdag ettermiddag.Store mannskaperBrannvesenet i Oslo fikk bistand i slokkingen fra brannvesenet på Nedre Romerike, og i alt 16 biler og 43 mannskaper ble kalt inn. Brannvesenet brukte vannkanoner for å begrense spredningen, men området har begrenset vannforsyning, noe som gjorde slokkingsarbeidet ekstra utfordrende.Brannen fikk konsekvenser både for bil- og togtrafikk i området. Persveien ble avstengt ved innkjørselen fra Ring 3, og i tillegg ble det satt opp sperringer i Brobekkveien og Alf Bjerckes vei. Veiene rundt brannstedet var fortsatt stengt i 16-tiden. Togtrafikken på Gjøvikbanen ble også stanset som følge av brannen.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også