To nøkkeltall fra Europa

Konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen for eurosonen har tikket inn. 

Næringsliv

Endelige tall viser at konsumprisindeksen for eurosonen var opp 1,1 prosent på årsbasis for eurosonen i februar, mot 1,20 prosent i januar.Ifølge vår makrokalender var det på forhånd ventet en oppgang på 1,2 prosent.Kjerneinflasjonen steg 1,0 prosent i februar, som ventet. 

eurosonen
konsumprisindeksen
kjerneinflasjonen
Nyheter
Næringsliv