Endelige tall viser at konsumprisindeksen for eurosonen var opp 1,1 prosent på årsbasis for eurosonen i februar, mot 1,20 prosent i januar. var det på forhånd ventet en oppgang på 1,2 prosent.Kjerneinflasjonen steg 1,0 prosent i februar, som ventet.