Varelagrene øker i USA

Amerikanske varelagre steg 0,6 prosent i janaur. 

Næringsliv

Tall fra amerikanske handelsmyndigheter viser at lagrene av usolgte varer i USAs detaljhandel, grossister og fabrikker steg 0,6 prosent fra fra desember 2017 til januar 2018.Ifølge vår makrokalender var det på forhånd ventet en oppgang på 0,4 prosent. 

varelager
usa
Nyheter
Næringsliv