Vekst i matimporten

Importen av landbruksvarer økte med 2,6 prosent i fjor. Siden 1999 er importen nærmere firedoblet.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet økte importen med 1,6 milliarder kroner til totalt 63,7 milliarder kroner i fjor, skriver Nationen. Dermed er importen mer enn doblet siden 2007 og nærmere firedoblet siden 1999.Mest av alt øker osteimporten, som økte med 8,2 prosent til 12.344 tonn i fjor.Samtidig falt importen av kjøtt med 19,7 prosent i volum i fjor, noe som ses i sammenheng med at produksjonen av kjøtt har gått opp her til lands.Selvforsyningsgraden i Norge var på 49,2 prosent i 2017, ifølge direktoratet, som viser til foreløpige tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (NBIO).(©NTB)