Britisk BNP overrasker negativt

Svakere vekst enn ventet.

Foreløpige tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,1 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.På årsbasis var BNP-veksten 1,2 prosent per 1. kvartal.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 0,3 og 1,4 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis.Mer om tallene her.