Den gode veksten fortsetter

Oljesektoren og tradisjonell industri er blant sektorene som bidrar til å trekke FNI-indeksen oppover.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. mars i år. Konjunkturbildet som signaliseres indikerer fremdeles god vekst. Etter en liten avmatning i desember og januar, tiltar FNI-indeksen gjennom februar og mars. Første kvartal kommer dermed samlet ut med en noe sterkere vekst enn foregående kvartaler. Det gir samlet sett en forventning om stabil vekst over snitt for BNP i første kvartal.Det er fortsatt verdt å merke seg at for tredje måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Dette etter å ha trukket indeksen ned i over tre år. Tradisjonell industri bidrar også positivt, og har gjort det i snart ett år. Ellers bidrar særlig nyheter om oppstartsbedrifter positivt denne måneden, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen opp. Av negative nyheter er det særlig pengepolitikk og varehandel som drar indeksen ned.


Les også