Forbrukerorganisasjonene i Norge mottok til sammen 36.152 klager i 2017, en økning på syv prosent. I tillegg har antall henvendelser til forbrukerorganisasjonene minket med åtte prosent, fra 84.625 til 77.804. Forbrukerrådet får 84 prosent av disse henvendelsene.Bil på klagetoppenKlager knyttet til bil topper klagestatistikken. Hver tredje klage, i sum 10.176 klager, gjelder området bil og parkering.- Parkeringsklagenemnda fikk mest klager av alle nemnder med 5.369 saker i 2017, som er over 15 prosent av alle klagene på forbrukerområdet. Regjeringen fikk på plass nye retningslinjer og nemnd i 2016, som kan ha ført til at det er enklere å klage enn før, men det kan også ha med å gjøre at det blir færre gratis parkeringsplasser, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.I 2017 meklet Forbrukerrådet 2.058 bruktbilklager. Bruktbil står for 8,5 prosent av klagene. Klager på nye biler og leasing sto for bare litt over en halv prosent, mens 1,5 prosent omhandlet leie av bil, og én prosent bilreparasjoner.Inkassoklager tredobletFinans og forsikring sto for 16 prosent av klagene.- Inkassoklagene har tredoblet seg de siste tre årene, sier Flesland.Det er likevel klager på skadeforsikringer som volder mest besvær med 1.915 saker til Finansklagenemnda. Antall klager på banktjenester er 1.020.Klager på hver sjette bolighandelDen tredje største sektoren er boligtilknyttede kostnader, som står for 15 prosent av alle klagene.Vi regner med at en god del av forbrukerklagene går under radaren, siden forbrukerområdet ikke behandler klager på bruktbolig eller klager på boligselgerforsikringer.- Vi vet fra undersøkelser at hver sjette bolighandel fører til misnøye og klager, forteller Flesland.Klage på transport har økt med over 80 prosent de siste tre årene.- Transportklagenemnda for fly er den nemnda med nest flest saker på forbrukerområdet. Norwegian står for brorparten av klagene, forteller Flesland.