DNB Markets er i dag ute med en ny konjunkturrapport.Meglerhuset øyner der en vekst i fastlands-BNP på 2,3 prosent i 2018, tilsvarende en oppjustering fra 2,1 prosent ved forrige oppdatering i januar.- Oppjusteringen skjer delvis grunnet sterke indikatorer som Norges Banks regionale nettverk. Det som peker i den andre retningen er et veldig svakt varekonsum i 1. kvartal. Men mer positive utsikter for offshore, så vel som fastlandsinvesteringer, mer enn kompenserer for nedjusteringen av konsum i 2018, går det frem av rapporten.Samtidig jekkes 2019-veksten ned fra 2,3 til 2,1 prosent.2020-prognosen er uendret på 2,2 prosent vekst, mens 2021-prognosen er jekket ned fra 1,5 til 1,4 prosent.- I 2019-20 venter vi at veksten holder seg over potensialet (som vi estimerer til 1,75 prosent), før resesjonen i USA drar BNP-veksten (totalt) ned til 1,3 prosent i 2021, skriver meglerhuset.- Norge veldig eksponertEn liten, åpen og oljeavhengig økonomi som Norges er ifølge DNB Markets veldig eksponert mot den globale syklusen.- En fullskala handelskrig vil derfor være veldig alvorlig for Norge. Risikoen for en slik handelskrig har økt i det siste, men vi tror USA og Kina vil nå en enighet om å unngå et «worst case scenario». Dog venter vi at USA vil tollen på visse produkter, men Norges nisjeeksportvarer bør ikke bli spesielt hardt rammet, selv om de vil gjelde Norge, heter det.- Bare 5,8 prosent av norsk ikke-oljerelaterte vareeksport går til USA, noe som også antyder at effektene blir beskjedne, fortsetter meglerhuset.