EU innfører overvåking av aluminiumsimport

EU vil begynne å overvåke importen av aluminium for å kontrollere om USAs nye toll fører til at produsenter begynner å dumpe varer på det europeiske markedet.

Næringsliv

USAs president Donald Trump innførte i mars en ekstratoll på 25 prosent for stål og 10 prosent av aluminium.EU har inntil videre fått unntak, men frykter at produsenter fra land som ikke er unntatt, skal begynne å sende varene sine til Europa i stedet for USA som følge av den nye tollmuren.Derfor innføres det nå et overvåkingssystem for import av aluminium, opplyser EU-kommisjonen torsdag. Et tilsvarende system for import av stål er allerede på plass.En konsekvens av vedtaket er at aluminiumsprodusenter nå må søke om lisens for å få fortsette å selge varer til EU.I første omgang er det kun overvåking som er formålet. Men EU kan komme til å innføre beskyttelsestiltak for å bremse importen hvis det viser seg at mer aluminium plutselig begynner å strømme inn.Slike beskyttelsestiltak vil i verste fall også kunne ramme norske produsenter, som har EU som sitt hovedmarked.Norge er så langt ikke unntatt fra ekstratollen i USA, men er i dialog med amerikanske myndigheter om saken. Det er ventet en ny vurdering av unntakene innen 1. mai.(©NTB)

donald trump
toll
aluminium
eu
dumping
Nyheter
Næringsliv