Ferske handelstall fra Europa

Detaljomsetningen steg mindre enn ventet. 

Tall fra Eurostat viser at detaljomsetningen i eurosonen var opp 0,1 prosent i februar på månedsbasis, mot minus 0,10 prosent i januar.Det var imidlertid ventet en oppgang på 0,50 prosent, ifølge vår makrokalender.På årsbasis var detaljomsetningen opp 1,8 prosent, ned fra 2,30 prosent forrige måned, og ventet 2,10 prosent.