Innkjøpssjefenes forventningsindeks for eurosonen for industrisektoren var 56,6 poeng i mars sammenlignet med 58,6 måneden før, ifølge endelige tall fra Markit.Det var ventet en indeks på 56,6, ifølge Direkt Makro.StorbritanniaTall for Storbritannias innkjøpssjefsindeks for industrien var 55,1 i mars, ifølge tall fra Markit.Det var ventet en indeks på 54,7 poeng, ifølge Direkt Makro.TysklandDen tyske innkjøpssjefsindeksen for industrien var 58,2 poeng i mars, ifølge endelige tall fra Markit/BME.Det var ventet en indeks på 60,3 poeng, ifølge Direkt Makro.ItaliaTall for den italienske innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren var 55,1 poeng i mars, ifølge Direkt Makro.FrankrikeDen franske innkjøpssjefsindeksen for industrien var 53,7 poeng i mars.SpaniaDen spanske innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren var 54,8 poeng i mars, ifølge Direkt Makro.En indeks på over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.