Ferske laksetall

Den stående laksebiomassen ved utgangen av mars 2018 var høyere, sammenlignet med samme periode året før.

Næringsliv

Den stående laksebiomassen var ifølge tall fra Sjømat Norge ved utgangen av mars 2018 654.000 tonn, opp fra 629.000 samme periode året før, en oppgang på fire prosent, skriver TDN Finans.2018-generasjonen var på 6.900 tonn ved utgangen av november, sammenlignet med 7.000 tonn for 2017-generasjonen samme måned året før.2017-generasjonen utgjorde 493.000 tonn per mars 2018, mot 448.000 tonn for 2016-generasjonen året før.Snittvekten for generasjonene 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 4,4, 1,7 og 0,2 kilo per mars, mot henholdsvis 4,5, 1,6 og 0,2 kilo for 2015, 2016 og 2017-generasjonene samme måned året før.

laks
laksebiomasse
Nyheter
Næringsliv