Ferske tall fra USA

Endelig tall for innkjøpssjefsindeks (PMI) for industrien i USA var 55,6 i mars, mot 55,3 måneden før, ifølge tall fra Markit, melder Direkt Makro.Ifølge foreløpige tall var indeksen 55,7.Tall fra Institute of Supply Managemente viser at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM-indeksen) falt til 59,3 poeng i mars fra 60,8 poeng måneden før, ifølge Direkt Makro.Det var ventet en indeks på 60,0.Det er normalt høy korrelasjon mellom ISM-indeksen og industriproduksjonen.