Flere barn går i barnehage

Til sammen gikk 281.622 barn i barnehager i 2017.

Mer enn ni av ti norske barn går nå i barnehage – 91,3 prosent av alle barn i barnehagealder hadde barnehageplass i 2017.  Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag.Til sammen gikk 281.622 barn i barnehager i 2017, rundt 1.000 barn færre enn året før. Forklaringen på fallet er lavere fødselskull.Dekningsgraden for ettåringer og toåringer var på 82,5 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng, mens dekningsgraden for barn i alderen tre til fem år var 97 prosent, en liten økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2016.Dekningsgraden for aldersgruppen ett til fem år varierer fra lavest i Oslo med 88,2 prosent og høyest i Troms med 94,4 prosent.Det var 48.700 barn med minoritetsspråklig bakgrunn i norske barnehager i 2017, noe som gir en andel på 17 prosent. Andelen blant de minoritetsspråklige barna som har barnehageplass var 81 prosent, en økning på 2 prosentpoeng fra 2016.