Han vil revolusjonere en hel næring

Besparelsene kan være store, både i kroner og øre og i miljø.

Næringsliv

Logistikk og distribusjon er kanskje ikke de heteste «buzz»-ordene om dagen. Men kombinert med «penger» og store kostnadsbesparelser blir det med en gang mye mer interessant.Noen som har sett tegningen, er vekstkapitalfondet Idékapital, som nylig hentet inn over en halv milliard kroner for å investere i «up and coming» teknologi og softwareselskaper i Norge. Fondet Idekapital Fund 1, hvor kjente investorer som Jan Haudemann-Andersen og Kristian Siem har puttet sparepengene sine, har gjort sine to første investeringer. Ett av selskapene det satses på er programvareselskapet MixMoveMatch.com.I første omgang har fondet gått inn med 12,5 millioner kroner, men planen er å investere ytterligere 24 millioner kroner i løpet av de neste to årene.- Passet perfektPartnerne i Idekapital bidrar i tillegg til penger med kompetanse og et stort nettverk. MixMoveMatch.com passer ifølge partner Kristian Øvsthus i Idékapital perfekt inn i Idekapitals investeringsfilosofi. Det dreier seg om et B2B programvare-selskap som allerede har flere anerkjente kunder på listen.Ikke minst var det viktig at MixMoveMatch.com har klart å tilfredsstille den anerkjente store internasjonale kunden 3M. 3M samarbeidet nært med MixMoveMatch under utviklingen av løsningen og har verifisert teknologien som ligger bak.En kunde sparte 5 mill. km - på ett år!Ifølge MixMoveMatch-sjef Knut Fredrik Ramstad har samarbeidet ført til at 3M har redusert antall kjørte kilometer pr år med 5 millioner, de har redusert utslippet fra transport og logistikk med 50 prosent og kostnadene med 35 prosent. MixMoveMatch-løsningen er i dag i bruk i mer enn 30 installasjoner i 20 europeiske land.E-handelen øker dag for dag. MixMoveMatch.com har laget systemer som sørger for at godset beveger seg mest mulig effektivt.Ifølge Ramstad går i dag 20 prosent av alle trailere i Europa i dag tomme. I de som ikke er tomme er under 50 prosent av kapasiteten utnyttet.Dette utgjør en ineffektivitet på hele 100-300 milliarder euro og en miljømessig kostnad på voldsomme 124 megatonn CO2.- MixMoveMatch øker fyllingsgraden til over 80 prosent ved å benytte smarte algoritmer, sier Ramstad.(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pakker, ikke pallerEt av hovedpoengene bak løsningen er at man får bedre utnyttelsesgrad på bilene ved at logistikk-konseptet baseres på pakker og ikke på paller. Det er samlasting på pakkenivå som gir resultater.MixMoveMatch-sjefen tar for seg et eksempel hvor 70 prosent av alle bestillinger til en produsent er mindre enheter, som ikke kan sendes i en full lastebil eller tilsvarende.- Samme kunde erfarer at de bruker MixMoveMatch til å samlaste flere ordre, slik at biler og containere fylles helt og gir besparelser og økt effektivisering, sier Ramstad.Han hevder at selskaper som benytter MixMoveMatch har økt effektiviteten på mottak av varer med over 50 prosent, at lagerbehovet er redusert med over 50 prosent og at behovet for bemanning i operasjonen er redusert.Løsningen krever heller ikke store investeringer. Utstyret som trengs (f.eks. håndholdte terminaler) hos kundene er der allerede. Ingen eksisterende IKT-systemer må endres. Dermed blir det en «pay as you go»-løsning hvor det betales noen øre for hver pakke som sendes.Så stort potensiale i transportsektorenIdekapital hadde peilet seg ut transportnæringen som en interessant sektor. Her så man masse rom for digitalisering langs hele verdikjeden.-  MixMoveMatch tilfredsstilte de aller fleste av våre investeringskriterier, sier partner Kristian Øvsthus i Idékapital.-  Kan du utdype litt nærmere hvorfor dere investerer i MixMoveMatch?-  Transport- og logistikksektoren står over store utfordringer fremover, mye på grunn av sterkt økende volum som følge av den sterke veksten i e-handel. Ikke bare øker volumet av pakker, men kompleksiteten øker også, sier Øvsthus-  Bransjen trenger da nye verktøy og løsninger gjennom store deler av verdikjeden for å kunne optimalisere denne økende og mer komplekse vareflyten. MixMoveMatch er et slikt verktøy og løsning. Det gir muligheter for optimalisering og visibilitet for aktører i hele verdikjeden, sier partneren i Idékapital.(Artikkelen fortsetter under bildet)
- Så enormt potensialHan sier det ligger mye forskning bak og fremhever at softwaren er robust, moderne og brukervennlig.-  Videre hadde MixMoveMatch en betydelig kunde i 3M som kunne verifisere at softwaren til MixMoveMatch skapte betydelige verdier for deres logistikk- og transportvirksomhet.Han mener tallene fra selskapet om de store besparelsene er både imponerende og signifikante.-  Vi så dermed et enormt potensial i MixMoveMatch på bakgrunn av at løsningen deres kan skape store verdier for deres fremtidige kunder, sier Øvsthus.Les også: Har en halv milliard på bok - jakter oppkjøpskandidater  

mixmovematch
idekapital
Nyheter
Næringsliv