Det internasjonale pengefondet (IMF) er ute med nye anslag for verdensøkonomien og en rekke land.  De globale vekstanslagene for i år og neste år holdes uendret. Verdensøkonomien kommer til å vokse med 3,9 prosent i år og neste år, tror IMF.Når det gjelder Norge oppjusteres anslagene for reell BNP-vekst i 2018. Det anslås en vekst på 2,1 prosent, mot tidligere 1,6 prosent. 2019-anslaget er på 2,1 prosent.KPI-veksten for 2018 anslås til 2,1 prosent, mot 1,9 prosent i oktober-rapporten.Videre oppjusterer IMF vekstanslagene for BNP i USA for både 2018 og 2019. Også vekstanslaget for BNP i 2018 oppjusteres.