– Vi vet at korrupsjon rammer de fattige, hemmer økonomiske muligheter og sosial mobilitet, undergraver tillit til institusjoner og ødelegger sosial samhørighet, sier IMF-sjef Christine Lagarde.Pengefondets nye retningslinjer, som ble lagt fram søndag, er et forsøk på å hindre at rike land bidrar til korrupsjon og hvitvasking.– Vi har nå vedtatt et rammeverk for styrket engasjement når det gjelder korrupsjon. Det tar sikte på et mer systematisk, upartisk, effektivt og rettferdig engasjement, sier Lagarde.Korrupsjon er ifølge IMF et alvorlig hinder for økonomisk vekst og fører til økt ulikhet mellom fattig og rik.Pengefondet vil imidlertid ikke granske rapporter om korrupsjon, og ifølge tjenestemenn i IMF er det heller ikke ventet at de nye retningslinjene vil føre til skjerpede utlånsrutiner.(©NTB)