I 2016 signerte entreprenøren Implenia Norge en kontrakt med Statsbygg om å bygge et kjelleranlegg som skal huse teknisk infrastruktur og sivilt situasjonssenter i Regjeringskvartalet. Kontrakten var verdt 452 millioner kroner, ifølge.Nå er arbeidet forsinket med omtrent ett år og partene har havnet i en konflikt som kan ende i retten. Planlagt ferdigstillelse var opprinnelig 30. april, og forsinkelsene er stridens kjerne i tillegg til spørsmål om hvorvidt faktiske arbeider er i henhold til anbudsdokumentene.– Vi tar sikte på å komme fram til en løsning begge parter er enige om. I aller verste fall blir man ikke enige og da kan resultatet bli en tvist eller sak for retten, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en epost.DN har vært i kontakt med Implenia, som ikke kan kommentere saken.(©NTB)