Lange renter har den siste tiden konsolidert etter den kraftige oppgangen på begynnelsen av året.«Ser vi på det amerikanske markedet er det gode grunner for at denne konsolideringsfasen kan gå over i en ny periode med oppgang i de lange rentene», skriver Nordea Markets i dagens morgenrapport.I den korte delen av kurven fortsetter rentene å stige, både i takt med at tiden går, det vil si at vi kommer nærmere neste renteøkning og at markedet har oppjustert forventningene på Fed ytterligere, skriver meglerhuset.2år swap er nå på det høyeste nivået siden høsten 2008. Markedet priser nå mer enn tre renteøkninger for inneværende år.«Oppgangen i de korte rentene har i liten grad slått over i de lange rentene den siste tiden, ettersom lange forwardrenter faktisk har falt. Det er sjelden lange forwardrentener faller samtidig som korte renter stiger. Nå begynner imidlertid kurven å bli så flat at oppgangen i den korte delen vil slå over i den lange delen. Hvis ikke vil etter hvert de korte rentene komme over de lange forwardrentene. Det vil innebære at markedet priser rentekutt i en periode hvor Fed øker renter. Det virker lite sannsynlig. Det har heller aldri skjedd historisk. Når oppgangen i USA i større grad kommer i de lange forwardrentene vil det også trekke opp lange forwardrenter (og dermed 10år swap)», heter det i rapporten.