DNB Markets tror kronen vil styrke seg når veksten i Norge tar seg opp og rentene heves.Meglerhuset tror euroen vil svekke seg fra dagens nivå rundt 9,60 til 9,40 i juli i år, 9,20 i oktober og 9,10 i april neste år.Dollaren ventes å svekke seg fra 7,77 i dag til 7,64 til sommeren, 7,35 til høsten og 7,00 neste vår.