Mener inflasjonen kan utsette renteøkning

Ekspertene tolker dagens svake tall.

Dagens tall fra SSB viste en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 1,2 prosent på årsbasis i mars, ned fra 1,4 prosent i februar.Bloomberg-konsensus pekte på forhånd mot 1,4 prosent.Matvarer trakk nedDNB Markets hadde enda høyere forventninger: 1,5 prosent.- En kjerneinflasjon på 1,2 prosent i mars var godt under det de fleste hadde ventet. I forhold til våre anslag var det særlig prisene på matvarer, møbler og transportreiser som trakk ned. Så langt ser det ut til at kronesvekkelsen i 2. halvår i fjor har fått begrenset utslag i importprisene, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.- På den annen side fikk heller ikke kronestyrkelsen tidlig i fjor fullt gjennomslag i prisene, legger hun til.Renteøkning på is?Meglerhuset påpeker videre at Norges Banks anslagsperiode nok en gang starter med lavere inflasjon enn antatt, og mener det kan være grunn til å se an de volatile matvareprisene fremover.- Dagens tall rokker neppe ved Norges Banks vurderinger nå, og vi fortsetter å vente en renteheving i september. Om inflasjonen de neste to månedene også blir liggende godt under forventningene, kan Norges Bank vurdere å avvente den første renteøkningen til den er sikker på at inflasjonen er oppadgående, fortsetter Strøm Fjære.- Ingen oppsiderisikoSjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets konstaterer også at dagens inflasjonstall var klart svakere enn ventet.- Vi ser noe av svakheten som midlertidig. Matvareprisene vil trolig komme tilbake neste måned, og vi tror også at prisene på klær og sko trekker opp igjen. Men vi ser ikke lenger noen oppsiderisiko i Norges Banks prognoser om en vekst i kjerneinflasjonen på 1,5 prosent i 2. kvartal. Dog ser vi på det som en fornuftig prognose, skriver han i sin vurdering.- Norske nøkkeltall har vært på den svake siden siden sentralbankens mars-møte. Legg til at spreaden i pengemarkedet fortsatt er veldig høy. Vi tror fortsatt på en renteøkning i september, men risikoen på nedsiden har økt, legger Bruce til.- Stor overraskelseSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener den største overraskelsen ved dagens tall var at andre varer (enn mat) med høyt importinnslag ikke klarte å løftet kjerneinflasjonen.- Dette var noe vi ventet, sett i lys av kronesvekkelsen vi så mot slutten av fjoråret, skriver han i en oppdatering.Til slutt, og som meglerhusets økonomer hadde ventet seg, klarte ikke flyprisene å løfte kjerneinflasjonen (på årsbasis) i mars. Årsveksten falt, faktisk.- For å oppsummere, var de lave importprisene den store overraskelsen. Det gjenstår å se om disse prisene kommer opp på kort sikt. Hvis ikke vil avviket mot Norges Banks estimater - som allerede er betydelig, øke ytterligere. Isolert sett peker dette mot en lavere rentebane, men det er for tidlig å konkludere på dette tidspunkt, avslutter Gonsholt Hov.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også