Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal besøke en rekke steder langs kysten, fra nord til sør fram til sommeren. Startskuddet går denne uken, med besøk til Ålesund, Sykkylven, Bergen, Stord og Austevoll.- Havet er den blå tråden som flyter gjennom Norgeshistorien og vi vil at Norge også i framtida skal være best på hav. Derfor legger jeg ut på turne for å besøke havbedrifter og møte landets haveksperter. Besøkene i Møre og Romsdal og Hordaland er starten på en rekke møter jeg skal ha med næringslivet om hav, sier Røe Isaksen.Regjeringen ønsker å satse på hav, og har lagt fram Norges første havstrategi og Norges første stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Regjeringens havsatsing spenner fra utvikling av nye arter, grønn teknologi og digitale løsninger til internasjonalt diplomati og kamp mot plast og klimagasser.