Norges Bank: Flere vil ha fastrentelån

Tror at etterspørselen øker i andre kvartal.

Den samlede etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretakene var om lag uendret i 1. kvartal 2018, viser Norges Banks siste utlånsundersøkelse.Husholdningenes etterspørsel etter fastrentelån økte noe, konkluderer Norges Bank. Bankene venter at låneetterspørselen fra husholdningene øker litt i 2. kvartal, særlig for fastrentelån, opplyses det.Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret og bankene venter om lag uendret kredittpraksis også fremover. Husholdningenes utlånsrente ble litt redusert til tross for høyere finansieringskostnader. Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt, mens utlånsmarginene på lån til foretak var tilnærmet uendret.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også