Søksmålet er på 250 millioner reais, snaut 600 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået Reuters.Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget. I ettertid har selskapet sagt at det også er avdekket andre utslipp utenom renseanlegget ved fabrikken, men har ikke vedgått at det har ført til forurensning.Selskapet avventer to granskinger som skal legges fram 9. april.Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at flere hundre familier som bor ved anlegget, fikk drikkevannet sitt forurenset.I mars ble selskapet dømt til å betale for 17 tester av 300 personer i alderen fem år og oppover etter utslippet.(©NTB)