Vedtaket var ventet etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fredag forrige uke fastsatte rammene for nye Hamarøy og nye Narvik kommuner, skriver Fremover. Striden har stått om hvor grensen gjennom Tysfjord kommune skal gå for de to nye kommunene.Den nye grensefastsettelsen fører til at nordøstsiden av Tysfjord slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørøstsiden slås sammen med Hamarøy. Regjeringens grensetrekking fører blant annet til at et vannkraftanlegg og et vindkraftanlegg som er undere utbygging i Sørfjord, blir en del av den mindre, nye Hamarøy kommune. Fylkesmannen i Nordland har ment at grensen burde trekkes slik at disse ressursene ble del av nye Narvik kommune.Fellesnemnda for den nye Narvik-kommunen fastslo på møtet mandag at regjeringens vedtak og prosessen som ledet fram til vedtaket, ikke er i tråd med forutsetningene Stortinget har lagt til grunn. Nemnda mener også at vedtaket ikke er i henhold til inndelingslovens bestemmelser, og heller ikke i samsvar med kommunestyrenes vedtak om forslag til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune. Det vises også til at vedtaket ikke er i samsvar med Fylkesmannens innstilling.– Avgjørelsen er ikke i samsvar med vår anbefaling. Statsråden har lagt vekt på andre forhold enn vi gjorde i vår tilråding, uttalte fylkesmann Hill-Marta Solberg i en kommentar sist fredag.Statsråd Mæland reagerte forrige fredag kraftig på truslene fra fellesnemnda om å legge ned arbeidet.(©NTB)