– Det finnes mange forskjellige tall fra en rekke offentlige og private aktører, som ikke gir et oversiktlig bilde over hvor mange norske sjøfolk vi har. Nå skal vi få dette på plass, sier Isaksen.SSB er bedt om å skaffe oversikt over hvor mange sjøfolk som er registrert som arbeidstakere i Norge og som jobber på norskregistrerte eller norskkontrollerte skip.  Det har ikke funnes kilder som gir tilstrekkelig oversikt siden 2010 på grunn av nye regler for rapportering om arbeidsforhold til sjøs, opplyser næringsdepartementet.Isaksen sier norsk kompetanse og norske arbeidsplasser i maritime næringer er viktige prioriteringer for regjeringen og påpeker at staten bruker 2 milliarder kroner på tilskudd til sysselsetting av sjøfolk. Rederiene betaler dessuten lavere skatt.– Men det er også viktig for politikkutformingen å vite hvordan det står til med antallet norske sjøfolk på norske skip. Det vet vi ikke nå, og de siste ti årene har det vært vanskelig å skaffe til veie en god statistikk som viser utviklingen, sier Isaksen.Han opplyser at oversikten skal være klar før sommeren.(©NTB)