Streik kan stenge oljeproduksjon

Konsekvensene kan bli store på forsyningsbasen Mongstad nord for Bergen dersom arbeidstagerorganisasjonene LO og YS og motparten NHO ikke kommer til enighet.

- Vi betjener de store feltene i Nordsjøen–Statfjord, Gullfaks, Troll, Oseberg, dessuten noen mindre. Med full streik hos oss går det nok ikke mange dagene før disse må stenge produksjonen, sier adm. direktør Øyvind Langedal ved CCB Mongstad til DN.Forsyningsbasen har 240 ansatte, der 150 er organisert i LOs Industri Energi-forbund. Forbundet varslet tirsdag at medlemmer ved basen tas ut i konflikt dersom meglingen ikke fører frem.- Vi har også mottatt streikevarsel for ansatte organisert i Parat, så vi antar at majoriteten av vårt operative personale vil være ute dersom det blir streik, sier Langedal til avisen.Mongstad-basen har rundt 2500 skipsanløp i et normalår.- De store installasjonene har forsyningsfartøyer innom minst annenhver dag. Det leveres reservedeler, proviant, boreutstyr og andre forsyninger. Mye har også med sikkerhet å gjøre, sier Langedal til DN.