– Jeg syns med tanke på diskusjonene som nå pågår, og da særlig blant eierne, at det er rimelig at styret ikke tar gjenvalg. Jeg syns eierne burde ta ansvar og sette et nytt styre, sier Brunegård til DN.Nyheten om at styrelederen ikke stiller til gjenvalg kommer dagen etter en ekstraordinær generalforsamling i mediekonsernet.Bakgrunnen var konflikten mellom Mentor Mediers ledelse og datterselskapet Vårt Lands oppsagte publisher Åshild Mathisen.En gruppe aksjonærer hadde på forhånd uttrykt mistillit til Brunegård. Under den ekstraordinære generalforsamlingen stemte 44,26 prosent for mistillitsforslaget. 52,63 prosent stemte imot og 3,11 prosent stemte blankt.Brunegård måtte imidlertid tåle kritikk for at han sendte et varsel mot Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten til Tveiten selv.– Jeg misforsto ordet varsel og sendte det videre til konsernsjefen. Det var en feil fra min side, sa Brunegård under møtet.På spørsmål fra NTB tirsdag slo styrelederen fast at han flere ganger underveis har vurdert å trekke seg.– Jeg har fundert over egen rolle, ikke minst da jeg avslørte varslerens identitet. Det var feil gjort. Samtidig har jeg som styreleder et særskilt ansvar for at styret fungerer i den perioden man er valgt for, uttalte Tomas Brunegård.(©NTB)