Tariffoppgjøret er vedtatt

Både LO og YS sine medlemmer og NHO-bedriftene har vedtatt resultatet av årets tariffoppgjør.

Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart, går det frem av en pressemelding fra NHO.Der stemte 77 prosent for den inngåtte avtalen. Også YS sine medlemmer sier ja i uravstemningen. Fra før har NHO-bedriftene gitt sin tilslutning.- Dette har vært et krevende oppgjør hvor begge parter har måttet gi og ta. Jeg er glad for at både LO og YS sine medlemmer og NHOs medlemsbedrifter nå sier ja til resultatet. Det styrker partsamarbeidet og den norske modellen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund, ifølge meldingen.Nå er det viktig at NHOs medlemsbedrifter gjør seg klar for lokale forhandlinger, heter det.NHO arrangerer nå egne informasjonsmøter om resultatet av årets tariffoppgjør og hva det betyr for bedriftene og de lokale lønnsforhandlingene.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker