Tiltak har redusert fisk på rømmen

Tiltak for fire millioner kroner i 2017 har redusert antall fisk på rømmen.

Ifølge Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har målrettede tiltak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 52 laksevassdrag over hele landet høsten 2017.Det ble tatt ut 428 rømte oppdrettsfisk i 34 av elvene, der elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2016, heter det i meldingen.- Rømt fisk i elvene skal vekk og vi gjør det vi kan for å ta ut det som blir observert. Vi har brukt fire millioner kroner på utfiskingstiltak i 2017, og jeg er glad for at innsatsen gir gode resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.Oppdretternes innmeldte rømmingstall for 2017 var historisk lave. I følge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har innslag av rømt laks gått ned med rundt 0,4-0,7 prosent per år i perioden 2006-2016.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også