Tjener like mye som Eldar Sætre

Tore Torvund måtte gå på dagen i StatoilHydro i 2008, men slår tilbake med lønnspakken for 2017. Nå får han like godt betalt som Statoil-sjefen.

FINANSAVISEN: Eldar Sætre og Tore Torvund satt sammen i StatoilHydros konsernledelse i Helge Lunds regjeringstid i Norges største selskap i 2007.Torvund var i forkant av Statoils fusjon med olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro konserndirektør i aluminiumsselskapet gjennom en årrekke.Ifølge nettstedet E24 var Torvund blant lønnsvinnerne i forbindelse med fusjonen, hvor en avsluttet opsjonsordning skal ha vært delaktig til at Torvund innkasserte nær 60 millioner kroner på fem år.Mens Sætre ble konsernsjef i Statoil høsten 2015, har Torvund vært sjef i Jens Ulltveit-Moes silisiumsatsing, REC Silicon, siden desember 2013.I fjor var de tidligere StatoilHydro-kollegenes kompensasjon nærmest identisk, skriver Finansavisen.14,9 millioner i godtgjørelseTorvund var en av StatoilHydro-toppene som måtte gå på dagen høsten 2008 i forbindelse med den såkalte Libya-saken, hvor blant annet millionutbetalinger til konsulenter i Libya rundt tusenårsskiftet kunne være i strid på norsk og amerikansk korrupsjonslovgivning.I hans første hele år som konsernsjef i REC Silicon i 2014 var den samlede kompensasjonen inkludert fastlønn, bonus, pensjon og annen kompensasjon 9,6 millioner kroner.Fastlønnen til REC-sjefen har vært relativt stabil de seneste årene, men en bonus på over 650.000 dollar, tilsvarende over 5,4 millioner kroner, gjorde fjoråret til et rekordår.Med 6,5 millioner kroner i fastlønn, drøye 1,7 millioner kroner i «annen kompensasjon», og aksje- og pensjonsbasert kompensasjon på 1,3 millioner kroner, var Torvunds samlede godtgjørelse 14,9 millioner kroner i fjor.I tillegg har Torvund 1,2 millioner REC Silicon-aksjer og 7,2 millioner opsjoner.Sætre hadde til sammenligning 8,6 millioner kroner i fastlønn, 4,7 millioner kroner i bonus og drøye 1,6 millioner kroner i tildeling fra Statoils langsiktige aksjesparingsprogram og pensjon.I årsrapporten går det frem at fastlønnen til REC-ledere fastsettes lokalt og at lønnsnivået «skal reflektere markedsforholdene for lignende stillinger og personer med tilsvarende kvalifikasjoner i lignende selskaper».Innførte EBITDA-kravDen variable delen av lønnen skal utbetales basert på «tydelig definerte og målbare parametere» tilknyttet finansielle og individuelle resultater. Den variable bonusen kan ikke overstige 100 prosent av fastlønnen for toppledelsen.Finansavisen skrev våren 2016 at Torvunds bonus ble halvert blant annet som følge av lave silisiumpriser og den mangeårige handelskrigen mellom USA og Kina.Selskapet innførte dessuten et tilleggskrav om et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for at det i det hele tatt skulle bli bonusutbetalinger.Den gang hadde alle REC Silicon-ansatte variabel lønn. Operatører fikk deler av lønnen fastsatt basert på deltakelse i sikkerhetsmøter, oppnådd produksjonsvolum og kvaliteten på silisiumet. For ledelsen var driftsresultatet, samt fremgangen tilknyttet forhandlingene i forkant av åpningen av den kinesiske Yulin-fabrikken, avgjørende.Den første delen av Yulin-anlegget åpnet i desember i fjor.Samtidig snudde driftsresultatet fra minus til pluss i 2017 og aksjekursen for året steg rundt 13 prosent, godt hjulpet av prisløftet på silisium i fjor høst.– Grunnlaget for bonusutbetalingene er KPI-er, men det er også rom for å utvise en viss dømmekraft. Generelt er resultatene i REC Silicon dårlige, men det skyldes handelskrigen mellom USA og Kina. Ledelsen har etter vårt syn gjort en fantastisk jobb, sier styreleder Jens Ulltveit-Moe.– Hvis man skulle tatt bonusen fra noen, så måtte det være Donald Trump, sier han.Investoren viser videre til at produksjonsvolumene ved fabrikken i Moses Lake er halvert, men at kontantkostnaden for produksjonen likevel har falt.– Kontantkostnaden pr. kilo silisium er nå nede på 10,6 dollar. Det er imponerende, sier investoren.I tillegg var også ferdigstillelsen og åpningen av Yulin-anlegget toneangivende til fjorårets bonusutbetaling.– Prosjektet ble ferdig under budsjett og på avtalt tid, så dette har gått veldig bra, sier investoren.


Les også