Kvinnen saksøkte Tysfjord kommune for 8,2 millioner kroner for psykiske skader hun hevder seg utsatt for som følge av overgrep og omsorgssvikt i oppveksten. Ankesaken startet mandag og vil pågå fram til fredag.Ofoten tingrett konkluderte i fjor med at kvinnen ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig og fastslo at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.Kvinnen var en av elleve personer som sommeren 2016 sto fram i VG og fortalte om seksuelle overgrep over flere tiår i Tysfjord i Nordland.Det er foreløpig tatt ut tiltale mot to menn, men politiet arbeider med å innstille til påtale i ytterligere fire saker. En sak er avgjort ved forelegg. Før jul ble en 49 år gammel mann dømt til fengsel i fem og et halvt år for overgrep mot fem kvinner. I februar i år ble en 56 år gammel mann dømt til fire års fengsel for å ha utnyttet en kvinnes psykiske utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang. Begge dommene er anket.Politiet la fram sin rapport om etterforskningen av overgrepssakene i Tysfjord 28. november i fjor. Av totalt 161 straffesaker omhandler 151 seksuelle overgrep. Den eldste saken er fra 1953, den nyeste fra august 2017. Det er 82 fornærmede og 92 mistenkte.(©NTB