Tyske konsumpriser innfrir

Flatt fra mars til april

Foreløpige tall fra tyske statistikkmyndigheter viser mandag at konsumprisene i landet var uendret fra mars til april.På årsbasis peker tallene mot en oppgang på 1,6 prosent.Utviklingen er som ventet - både på måneds- og årsbasis.De siste 12 månedene er det spesielt matvarepriser som trekker opp, med 3,4 prosent.Les mer her.