Verdensbanken med historisk kapitalutvidelse

Verdensbanken utvider kapitalen med drøyt 100 milliarder kroner for bedre å kunne bistå land med å nå bærekraftmålene. 

CORRECTS TO SATURDAY APRIL 21, 2018-World Bank President Jim Yong Kim speaks at the panel Building Human Capital: A Project for the World, during the World Bank/IMF Spring Meetings, in Washington, Saturday, April 21, 2018. ( AP Photo/Jose Luis Magana) Jose Luis Magana
Næringsliv
– Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at verden skal nå bærekraftmålene. At Verdensbanken og giverne nå er enige om en kapitaløkning på totalt 13 milliarder dollar, gjør banken enda bedre rustet i dette arbeidet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).Banken omtaler selv kapitaløkningen som «historisk» og «en enorm tillitserklæring til institusjonen».Økte utlånIfølge Verdensbankens president Jim Yong Kim vil banken takket være kapitalutvidelsen kunne låne ut gjennomsnittlig 780 milliarder kroner årlig fram til 2030, mot 470 milliarder kroner i fjor og anslagsvis 625 milliarder kroner i inneværende år.Lånene til utviklingsland og framvoksende økonomier er rimelige og langsiktige. Verdensbanken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene.For Norges del innebærer kapitalutvidelsen en økning på anslagsvis 790 millioner kroner i perioden fra 2020 til 2025, opplyser Utenriksdepartementet.Norsk bistand– For at vi skal lykkes med å løse de store utfordringene som verden står overfor, trenger verden sterke multilaterale institusjoner, sier Astrup.– Verdensbanken er på grunn av sin tyngde, kunnskap og evne til å mobilisere store kapitalstrømmer, i en særstilling. Dette er bakgrunnen for at hele 9 prosent – 3,14 milliarder kroner – av vår bistand i 2017 gikk via Verdensbanken, sier han.Verdensbanken har 189 medlemsland som deler på 25 styreplasser. Norge deler styreplass med de nordiske og baltiske landene. Den felles styrerepresentanten er for tiden dansk.(©NTB)